• AXESS, votre partenaire de confiance
  • AXESS, uw vertrouwde partner
  • AXESS, your reliable partner
Uw zoekresultaten

Nieuwe vastgoedregels voor 2017

Gepost door Bruno Biemans op 14 maart 2019
0

In 2017 worden een aantal wetswijzigingen van kracht die gevolgen zullen hebben voor nogal wat woningeigenaars….

Een nieuw jaar brengt nieuwe regels en dat geldt ook op vastgoedgebied. In 2017 worden een aantal wetswijzigingen van kracht die gevolgen zullen hebben voor nogal wat woningeigenaars. Bovendien besliste de Vlaamse regering net voor het einde van 2016 om het ruimtelijke ordeningsbeleid in Vlaanderen gevoelig te verstrengen door middel van een betonstop tegen 2040. Om u te helpen zich goed op alle wijzigingen voor te bereiden heeft Immoscoop de belangrijkste punten hieronder voor u samengevat.

De informatieplicht voor vastgoed en bouwgronden in overstromingsgevoelig gebied is gewijzigd.

De Vlaamse overheid verplicht verhuurders en verkopers van vastgoed en bouwgronden sinds 2013 potentiële kopers en huurders die een contract van meer dan 9 jaar wensen af te sluiten te informeren over een eventueel overstromingsrisico. Concreet betekende dit dat sinds oktober 2013 in advertenties voor huizen, appartementen en bouwgronden steeds het overstromingsrisico symbool te zien was als het eigendom in een overstromingsgevoelig gebied lag.

Er bestaan echter twee types overstromingsgevoelige gebieden. Het eerste type is het effectief overstromingsgevoelige gebied. Deze zones zijn ofwel recent nog overstroomd ofwel geven studies aan dat ze gemiddeld minstens één keer per honderd jaar overstromen. Het tweede type is het mogelijk overstromingsgevoelige gebied. In deze zones kunnen slechts overstromingen optreden bij heel extreme weersomstandigheden of bijvoorbeeld bij een dijkbreuk.

Sinds 1 januari 2017 moeten eigenaars van vastgoed en bouwgronden gelegen in ‘mogelijk overstromingsgevoelige gebieden’ niet langer het bovenstaande symbool in hun advertenties vermelden.

Wilt u weten of een bepaald perceel in overstromingsgevoelig gebied ligt? Dat kunt u steeds controleren via watertoets.be. Wilt u meer weten over deze informatieplicht? Raadpleeg uw Immoscoop vastgoedmakelaar.

Individuele verbruiksmeters verplicht in collectief verwarmde appartementsgebouwen

Sinds 1 januari 2017 moeten appartementen in gebouwen met een collectieve warmte- of koelinstallatie uitgerust zijn met nauwkeurige individuele verbruiksmeters. De bedoeling daarvan is de bewoners te sensibiliseren rond hun energieverbruik. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen voor reeds bestaande appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen.

Het is niet verplicht individuele verbruiksmeters te installeren wanneer:

a) Het door plaatsgebrek onmogelijk is een verbruiksmeter te plaatsen zonder aanpassing aan de verwarmingsleidingen.

b) Het warme water voor de verwarming op verschillende plaatsen in het appartement wordt aan- of afgevoerd.

c) Er op 31 december 2016 reeds warmtekostenverdelers aanwezig waren (dit zijn de klassieke maar minder nauwkeurige ‘meters’ die op de radiatoren worden geplaatst).

Deze uitzonderingen gelden niet voor appartementsgebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden of waar de totale verwarmingsinstallatie vernieuwd wordt. Warmtekostenverdelers mogen ook enkel nog vervangen worden door individuele verbruiksmeters. Tot 31/12/2018 geldt wel nog een overgangsbepaling voor gebouwen die voor die datum gerenoveerd zullen worden.

Belastingvermindering voor dakisolatie en lagere premies voor beglazing.

Reeds op 1 januari 2015 voerde Vlaanderen een ‘dakisolatienorm’ in die via de wooncode wordt opgelegd. Huizen en appartementen die niet aan deze norm voldoen krijgen strafpunten opgelegd afhankelijk van de precieze gebreken. Vanaf 15 strafpunten kan de woning ongeschikt worden verklaard.

Tot 31/12/2016 bestond er een belastingvermindering voor eigenaars die het dak van hun woning lieten isoleren. Die belastingvermindering is sinds dit jaar afgeschaft. Enkel wie z’n bestelling nog in 2016 plaatste (en daarvoor ook in 2016 een voorschot betaalde) komt nog in aanmerking voor de belastingvermindering. Voorwaarde is wel dat de volledige factuur ten laatste op 31 december 2017 betaald moet zijn.

Ook de premies voor het plaatsen van hoogrendementsglas dalen in 2017. Het exacte bedrag van de premie wordt bepaald door de U-waarde van het glas, een getal dat aangeeft hoeveel warmte het glas doorlaat. Een hoger getal betekent een slechtere isolatie en dus een lagere (of geen) premie.

Voor de plaatsing van hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/m2K krijgt u in 2017 en 2018 (einddatum factuur als bewijs) een premie van 10 euro per vierkante meter. Deze premie vraagt u aan bij uw lokale distributienetbeheerder, Infrax of Eandis.

Tweede deadline voor moderniseren van liften is verstreken

Een koninklijk besluit uit 2012 verplichtte de eigenaars van gebouwen waarin een lift aanwezig is de liftinstallatie te laten controleren en indien noodzakelijk te laten moderniseren voor het verstrijken van bepaalde deadlines. Liften die voor 1 april 1984 in gebruik werden genomen moesten ten laatste op 31 december 2014 gerenoveerd zijn. Op 31 december 2016 verstreek ook de deadline voor liften die in gebruik werden genomen tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984.

Al deze installaties moeten gecontroleerd worden door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles). Als een risicoanalyse aantoont dat er moderniseringswerken nodig zijn dan moeten deze worden uitgevoerd. Uiteraard blijft ook de normale regelmatige onderhoudsplicht (uitgevoerd door een onderhoudsbedrijf) bestaan. Liftinstallatie die dateren van voor 1 januari 1958 ontsnappen nog tot ten laatste 31 december 2022 aan de moderniseringsplicht.

Betonstop tegen 2040

Elke dag verliest Vlaanderen zes hectare open ruimte. Aan dat tempo dreigen de laatste stukjes natuur- en landbouwgebied snel plaats te moeten ruimen voor nog meer beton. De uitgestrekte woonkernen met de typisch Vlaamse lintbebouwing leiden ook tot veel files, vervuiling, en verkeersongevallen en tot grote kosten voor verkeersinfrastructuur. Om het tij te keren heeft de Vlaamse overheid beslist dat er vanaf 2040 geen open ruimte meer mag verloren gaan, een betonstop dus.

De betonstop wordt geleidelijk ingevoerd. Zo mag er tegen 2025 nog slechts 3 hectare open ruimte per dag worden ingenomen. Vanaf 2040 mag geen vierkante meter meer verloren gaan. Als er dan toch nog ergens open ruimte wordt ingenomen voor bouwprojecten zullen de projectontwikkelaars dit moeten compenseren door elders nieuwe open ruimte te creëren.

Wat betekent dat concreet voor wie nu reeds een stuk bouwgrond bezit? In principe verliezen deze grondbezitters niets. De Vlaamse regering belooft eigenaars van bouwgronden buiten de woonkernen dat ze hun perceel zullen kunnen ruilen voor een perceel in een woonkern of dat ze een compensatie zullen ontvangen.

En wat als u reeds een woning bezit en daar een garage of veranda wilt aanbouwen? Dat zal nog steeds kunnen als de ruimtelijke voorschriften in uw gemeente het toelaten. Voor het aanleggen van verharde opritten zullen eigenaars worden aangemoedigd waterdoorlatende materialen te gebruiken.

Tal van nieuwe regels en verplichtingen dus alweer in 2017, en het is nu al duidelijk dat er de komende jaren nog grote veranderingen in het ruimtelijke ordeningsbeleid zitten aan te komen.

Aarzel dus niet om uw erkend vastgoedmakelaar te contacteren indien u vragen heeft omtrent wet- of regelgeving. Uw Immoscoop vastgoedmakelaar informeert u graag objectief en gedetailleerd over wet- en regelgeving zodat u als eigenaar steeds goed bent voorbereid!

(bron: immoscoop.be)

  • Geavanceerd zoeken

    Meer zoekopties

Vergelijk aanbiedingen